Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Henryki Zofii Pudło o zasiedzenie na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej działki położonej w Chorkówce.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33889330
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Henryki Zofii Pudło z udziałem Anny Piwko, Ewy Piwko, Krystyny Guzik, Wacława Soboń, Kazimierza Soboń, Józefa Soboń, Bolesława Soboń, Marii Guzik, Krystyny Szymbara, Haliny Tabisz, Mieczysława Drzyzga, Edyty Drzyzga, Felicji Drzyzga, Marii Harsze i Franciszka Drzyzga o zasiedzenie na jej rzecz oraz zmarłego 13.09.1992 roku męża Jana Piwko na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej działki nr 369 o powierzchni 0,23 ha położonej w Chorkówce, objętej AWZ 4476/77, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Heleny Kluch oraz działki nr 537 o powierzchni 0,17 ha wpisanej do KW nr KS1K/00000030/2, gdzie jako władający figuruje Jerzy Drzyzga.
Helena Kluch i Jerzy Drzyzga nie żyją, a ich spadkobiercy nie są znani. W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców wyżej wymienionych osób, aby zgłosili się w Sądzie w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia i wykazali własność, albowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33889330
drukuj ogłoszenie