Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilnym toczy się sprawa z wniosku: Gmina Świlcza o zasiedzenie nieruchomości.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33890021
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółySygn. akt XI Ns 903/18

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się sprawa z wniosku: Gminy Świlcza
o zasiedzenie nieruchomości oznaczonych aktualnie jako działki:
nr 3532 o powierzchni 0,06 ha,
nr 2440 o powierzchni 0,10 ha,
nr 2379 o powierzchni 0,18 ha,
nr 3506 o powierzchni 0,08 ha,
nr 2624 o powierzchni 0,03 ha.
Wszystkie położone w miejscowości Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, dla których w ewidencji gruntów i budynków na rzecz Gminy Świlcza jako władanie na zasadach posiadania samoistnego bez tytułu własności.
Dodatkowo wskazać należy, iż
- działka 3532 - powstała wskutek zmiany oznaczenia parceli gruntowych nr 2238 i 2239 objętych Lwh 9, zamknięty z urzędu. W Lwh jako właścicieli parcel gruntowych ujawniono: Mateusza Zawiślaka 2/6 części, Tomasza Zawiślaka 1/6 części - ich na podstawie dochodzeń w myśl ustawy z dnia 20 marca 1874 N.29 Dz. Pr. I Rzp. Kraj., Jana Lubasa 1/6 części, Katarzynę zam. Godkowską 3/30 - ich na podstawie dekretu dziedzictwa z dnia 25 września 1901 r. L.A. 530/00, Tomasza Cioch 1/18 części, Wiolettę Cioch 1/18 części, Józefa Cioch 1/18 części - ich na mocy dekretu z dnia 17 marca 1919 A 14/19 oraz zawartego w nim poświadczenia tudzież testamentu objętego protokołem A 14/2/19 i układu z 17 marca 1919 A 14/3/19, Jana Gotkowskiego s. Bartłomieja 2/30 części - na mocy kontraktu zapisu wyprawy z dnia 3 lutego 1925 Lr 24953.
Na karcie C Lwh 9 ujawniono:
- prawo dożywotniego użytkowania jednej czwartej części z 3/18 części tej realności właścicieli pod B 5 wpisanych na rzecz Marcina Lubasa na podstawie dekretu dziedzictwa z 25 września 1901 Lcz.A. 530/00 - wpis z 10 grudnia 1901 r.
- na 1/6 części tej posiadłości Tomasza, Walentego i Józefa Ciochów po 1/3 części własnej na rzecz Józefy Ciochówny - 600,00 zł, wpis z 3 września 1920 r.
- wykaz uboczny
- wpis hipoteki na rzecz Mojżesza Feita w kwocie 35 zł - wpis z 16 kwietnia 1932 r.
- na 2/30 części tej realności Jana Gotkowskiego własnych prawo zastawu na rzecz Jana Kotuli w kwocie 766,90 zł na - wpis z dnia 29 listopada 1932 r. - prawo zastawu w kwocie 35 zł - wpis z dnia 20 grudnia 1932 r.
- wszczęcie egzekucji przez zajęcie i sprzedaż 1/18 części tej realności, 1/9 części realności objętej whl. 10 i 9/72 części realności whl. 12 tej księgi wieczystej Walentego Ciocha własnych, celem ściągnięcia kwoty 588 zł 28 gr na wniosek Komornika Rewiru II - wpis z dnia 14 listopada 1936 r.
- działka nr 3506 powstała ze zmiany oznaczenia parceli gr:
a) nr 226/5 objętej kw nr RZ1Z/00005133/2 w kw jako właścicieli ujawniono Marię Rałowską, c. Franciszka i Rozalii, 132/2640 części, Szymona Lubiczowa 264/2640 części, Magdalenę Lubiczową w 264/2640 części, Honoratę Bąkową 528/2640 części, Jędrzeja Sieczkę w 22/2640 części, Maryannę Sieczkową w 33/2640 części, Aleksandra Macieląga w 132/2640 części, Stanisława Worosz w 198/2640 części, Antoniego Depa w 198/2640 części, Tomasza Czach 594/2640 części, Ludwikę Szeligową Pomionkową w 80/2640 części;
b) nr 2248/7 Lwh 2360 - wykaz zamknięty z urzędu, ujawniono jako właściciela Ludwika z Rzucidłów Osakowa na podstawie zapisu ślubnego z dnia 7 lutego 1917 Lr. 15403;
c) nr 2248/6 Lwh nr 1692 - wykaz zamknięty z urzędu, gdzie jako właściciel ujawniony został Marcin Nowak na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 stycznia 1906 i kontraktu kupna sprzedaży z dnia 28 lutego 1905 Lr. 952
- działka nr 2379 powstała wskutek zmiany oznaczenia parceli gr:
a) nr 1736/2 objętej Lwh 941 (wykaz zamknięty z urzędu), gdzie jako właściciele zostali wskazani: Antonina Kokoszka - 3/8 części - na podstawie dekretu dziedzictwa z dnia 22 lutego 1894 L. 15950, Franciszek Sądek s. Bartłomieja w 1/4 części na podstawie kontraktu działu i wyposażenia Rzeszów dnia 9 lutego 1911 L.R. 8161, Antonina Tront wdowa po śp. Michale - 1/8 części na podstawie dekretu przyznania spadku z dnia 13 lutego 1931 A 608/5/30, Józefa Skrzypek c. Józefa i Katarzyny - 1/4 części - na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w Rzeszowie z dnia 10 maja 1961 Ns II 322/61. Na karcie C Lwh ujawniono prawo dożywotniego użytkowania jednej czwartej części tej realności na rzecz Ewy z Batogów Kokoszka - intabuluje się w stanie biernym 1/4 części tej realności Józefa Sądka syna Bartłomieja własnej prawo jej dożywotniego użytkowania na rzecz Bartłomieja Sądka;
b) nr 2205 objętej kw nr RZ1Z /00002825/9, gdzie jako właściciela ujawniono Wiktorię Batóg c. Jana i Marii z domu Kokoszka. Działka dawniej ujawniona była w Lwh 1393 - na podstawie umowy darowizny z dnia 9 lipca 1949 r.
- działka nr 2440 w czasie zakładania ewidencji gruntów we wsi Świlcza powstała z parceli gr. nr 2212 objętej kw nr RZ1Z/00025973/8. Jako właścicieli ujawniono Józefa Skrzypek 1/4 części, Andrzeja Skrzypek s. Jakuba w 1/4 części, Zofię Zdunową w 1/4 części, Stanisława Skrzypek s. Wojciecha i Elżbiety w 1/4 części
- działka nr 2624 powstała z parceli gruntowej nr 2388 objętej nieznanym Lwh.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowych nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33890021
drukuj ogłoszenie