Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem pod sygn. akt I Ns 563/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33890867
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 563/18 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Siekiera z udziałem Edyty Martofel, Alana Fladzińskiego i Henryki Olkowicz o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Wojszyce-Kazimierówka 54, oznaczonej nr. geodezyjnym 166, o powierzchni 0,0535 ha, położonej w obrębie Wojszyce-Kazimierówka, jednostka ewidencyjna Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym
razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33890867
drukuj ogłoszenie