Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadmaia, że przed tutejszym Sądem pod sygn. akt I Ns 451/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału w współwasności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 434/1

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33890884
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 451/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Kawczyńskiej i Beaty Sikorskiej o stwierdzenie zasiedzenia udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 434/1 o powierzchni 0,0966 ha, położonej w Kutnie przy ulicy Warszawskie Przedmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1K/00018522/6. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33890884
drukuj ogłoszenie