Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie informuję, iz w sprawie IIK 361/15/K zapadł wyrok

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33891064
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY WYDZIAŁ II KARNY SEKCJA WYKON

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie informuje, iż w sprawie IIK 361/15/K przeciwko Krzysztofowi Boroniowi w dniu 16.11.2017 r. zapadł wyrok, częściowo zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.12.2018 r. sygn. IVKa 414/18, którym orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym.
Jednocześnie Sąd poucza pokrzywdzonych w tej sprawie, że na ich wniosek, odpowiednio, Sędzia penitencjarny lub Dyrektor zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonych o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu: przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, przerwy w odbyciu kary, warunkowego zwolnienia. Tytuł egzekucyjny i pouczenie zostaną przesłane tym pokrzywdzonym, którzy zgłoszą takie żądanie.
33891064
drukuj ogłoszenie