Ogłoszenie

Postepowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości połozonej w Długopolu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33891070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 3/18 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Bryjak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Długopolu, składającej się z działek ewid. 3017 (odpowiada pgr.I.kat. 3017/1), 3018 (odpowiada pgr.I.kat. 3017/3 i 3018/1), 3019 (odpowiada pgr.I.kat. 3018/3, 3019, 3020/1), 3020 (odpowiada pgr.l.kat. 3020/3), 2834 (odpowiada pgr.I.kat. 2834), 3256 (odpowiada pgr.l.kat. 3255, 3256), 3260 (powstała z pgr.l.kat. 3257, 3258, 3259, 3260, 3261 i cz. pgr.l.kat. 3262), 3263 (powstała z pgr.l.kat. 3263), 3265 (powstała z pgr.I.kat. 3264 i 3265), 3267 (powstała z pgr.l.kat. 3266 i z cz. pgr.l.kat. 3267, 3265).
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza Marii Fiedor, Ludwika Fiedor, Konstantego Fiedor, Józefa Łyszczarczyka s. Antoniego i Katarzyny, Genowefy Fiedor c. Alojzego i Anny, Ludwika Fiedor s. Alojzego i Anny, Konstantyny Fiedor c. Alojzego i Anny, Heleny Fiedor c. Alojzego i Anny lub ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33891070
drukuj ogłoszenie