Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywiilnym toczy się postępowanie w sprawie I NS 1157/18 z wniosku Małgorzaty Niedzielskiej-Warzyłek w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Franciszku Wojciechu Frączek.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33891392
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1157/18 z wniosku Małgorzaty Niedzielskiej-Warzylek przy udziale Janusza Jagodowskiego, Elżbiety Bachta, Władysławy Tęcza, Daniela Frączek, Mateusza Frączek, Zbigniewa Weron, Jerzego Weron, Stanisława Weron, Stanisława Zajdel, Józefa Zajdel i Wiesława Zajdel w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Franciszku Wojciechu Frączek, synu Stanisława i Marii, ur. 5 marca 1932 r. w Widaczu, zmarłym dnia 19 lutego 2013 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałym w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33891392
drukuj ogłoszenie