Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Zawadzie, z domu Czyżewskiej

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33891558
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
Sikorskiego 19/23

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu pod sygn. akt I Ns 1458/16 toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Zawadzie, z domu
Czyżewskiej, córce Franciszka i Teresy, przed śmiercią zamieszkałej w Grudziądzu,
zmarłej w dniu 20 lipca 2013 r. w Grudziądzu. W skład spadku wchodzi dług wobec
Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie, natomiast Sąd nie dysponuje
danymi na temat aktywów spadkodawcy. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby
w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie
spadku po Janinie Zawadzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w
postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33891558
drukuj ogłoszenie