Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa I NS 578/18 z wniosku Bogumiły Szpala o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Borku Starym.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33892247
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 578/18 z wniosku Bogumiły Szpala przy udziale Eugeniusza Korcz, Stanisławy Skarbek, Emila Korcz, Janiny Guzy, Kazimierza Korcz, Czesławy Chmiel, Józefa Szura, Elżbiety Kłopockiej, Bernadety Zachaś, Krzysztofa Mikołajewskiego, Romana Mikołajewskiego, Ludwika Szura, Romana Szura, Dariusza Szura, Tomasza Szura i Grzegorza Szura w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Borku Starym, oznaczonej jako działka nr 2587 o pow. 0,43 ha, obr. 0002 Borek Stary, dla której nie jest założona księga wieczysta.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33892247
drukuj ogłoszenie