Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I NS 1168/18 z wniosku Gminy Miasto Rzeszów w przedmiocie nabycia spadku po Barbarze Marii Fieszak.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33892256
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1168/18 z wniosku Gminy Miasto Rzeszów w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Barbarze Marii Fieszak, córce Aleksandra i Marii, ur. 8 lutego 1938 r. w Przemyślu, zmarłej dnia 23 kwietnia 2017 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionej, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33892256
drukuj ogłoszenie