Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w radzyniu Podlaskim pod sygn. akt I Ns 54/18 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Gorskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości połozonej w Stoku gmina Ulan-Majorat

lubelskie, Radzyń podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33892090
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim pod sygnaturą I Ns 54/18 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Gorskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Stoku, gmina Ulan-Majorat, obręb 0013 Stok, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 1120 i 1121 o powierzchni 1,22 ha, stanowiącej w latach 70 XX wieku własność Jerzego Mariana Górskiego; w związku z powyższym Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności spadkobierców Marii Ireny Górskiej, nazwisko rodowe Kisielewska, zmarłej 11 lipca 2002 roku w Bystrej, powiat bialski, województwo śląskie, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym sądzie i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33892090
drukuj ogłoszenie