Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I NS 537/18 z wniosku Jana Franciszka Szarek o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kazimierzu Stanisz.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33892645
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny z wniosku Jana Franciszka Szarek toczy się postępowanie pod sygnaturą akt I Ns 537/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kazimierzu Stanisz, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Rzeszowie przy ul. Boruty Spiechowicza 11/17, zmarłym w dniu 25 maja 2018 r. w Rzeszowie.
W skład spadku wchodzi nieruchomość lokalowa położona w Rzeszowie przy ul. Boruty Spiechowicza 11/17, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00214049/4. Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 2428/199799 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 1192 położonej w Rzeszowie, obręb 213 Rzeszów, gmina Rzeszów m., powiat m. Rzeszów, wraz ze współwłasnością w 2428/199799 części w częściach wspólnych tego budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Sąd wzywa spadkobierców Jana Kazimierza Stanisz, a jeśli nie żyją - ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o ww. spadkobiercach, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia przekazały je Sądowi.
33892645
drukuj ogłoszenie