Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem pod sygnaturą akt I Ns 413/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Kutno o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w postaci działek

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33892604
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem pod sygnaturą akt I Ns 413/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Kutno o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w postaci działek: nr 47 o powierzchni 0,24 ha, nr 72 o powierzchni 0,05 i nr 126 o powierzchni 0,43 ha, położonych w obrębie 0002 Boża Wola, jednostce ewidencyjnej 100206_2 Kutno - gmina, powiat kutnowski, województwo łódzkie, dla których brak jest danych hipotecznych. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33892604
drukuj ogłoszenie