Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie sygn. akt I Ns 816/18 toczy się postępowanie z wniosku Starosty Łódzkiego Wschodniego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Tuszynie

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33892609
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. akt I Ns 816/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Łódzkiego Wschodniego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa z dniem 01.01.1990 r. prawa własności nieruchomości położonej w Tuszynie, oznaczonej numerem działki 88/4 o pow. 0,0187 ha, dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonych ksiąg wieczystych ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
33892609
drukuj ogłoszenie