Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Pajewskiego (sygn. akt I Ns 323/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Budy Milewskie gmina Zawidz

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33892792
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Pajewskiego (sygn. akt I Ns 323/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Kazimierza i Wiesławę małżonków Pajewskich własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Budy Milewskie gmina Zawidz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 4 o powierzchni 25,59 ha dla, której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzony jest zbiór dokumentów Zd 13838 llt. A Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33892792
drukuj ogłoszenie