Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Tadeuszu Szybowskim, Zofii Szybowskiej

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33891802
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 597/17
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 597/17 na wniosek: Kazimierza Dzięgiel, Michaliny Dzięgiel z udziałem: Krzysztofa Szybowskiego, Kazimierza Szybowskiego, Marka Szybowskiego, Marii Stępa, Janiny Witek, Ryszarda Szybowskiego, Artura Szybowskiego, Bogdana Szybowskiego, Piotra Szybowskiego, Marzeny Wielgus, Krystyny Cichy, Anny Wrona, Lucyny Hankus, Barbary Brończyk zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Tadeuszu Szybowskim, Zofii Szybowskiej.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych powyższych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienia do spadku, w przeciwnym razie, po upływie przepisanego terminu, Sąd stwierdzi nabycie spadku z ich pominięciem, jeśli zostanie ono udowodnione.
33891802
drukuj ogłoszenie