Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Sylewstra Kowalskiego, prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33893122
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRILL POL SYLWESTER KOWALSKI W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie (sygn. akt IX GUp 82/17), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:
1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 194, o łącznej powierzchni 2,77 ha, położonej w miejscowości Lubieniec, gmina Mełgiew, zabudowaną budynkiem o łącznej powierzchni 861,70 m2, w tym budynki o charakterze produkcyjno-magazynowym z segmentowym układem chłodni, budynek gospodarczy oraz budynek o charakterze socjalno-biurowym, posadowione na części budowlanej o powierzchni 5000 m2 - nr KW LU1I/00017419/0 za cenę nie niższą niż 675 000,00 zł netto.
2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 795/3 o powierzchni 0,73 ha, położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z zabudową o charakterze produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 3.573,97 m2 - nr KW LU1I/00063629/2 za cenę nie niższą niż 3 500 000,00 zł.
3. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 745/4 o powierzchni 0,2576 ha, położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 230 m2 - nr KW LU1I/00236531/2 za cenę nie niższą niż 350 000,00 zł.
4. hali stalowej, produkcyjno-magazynowej o pow. użytkowej 1375 m2, posadowionej na działce gruntu nr 1789 o powierzchni 8075 m2, stanowiącej prawo wieczystego użytkowania
do dnia 28 grudnia 2094 r., położonej we wsi Siedliszcze - nr KW LU1C/00073656/7 za cenę nie niższą niż 300 000,00 zł.
5. maszyny pakującej VARIOAC, znajdującej się w Woli Niemieckiej i oznaczonej pod pozycją 168, za cenę nie niższą niż 100 000,00 zł.
6. instalacji chłodniczej składającej się z 15 urządzeń, znajdującej się w Lubieńcu i oznaczonej pod pozycją ST 335, za cenę nie niższą niż 250 000,00 zł.
Powyższe nieruchomości i ruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie.
Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją, którego punktu majątku dotyczą:
"Oferta przetargowa na zakup ............ Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
- NIE OTWIERAĆ"
pod adresem Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r., godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub 691 300 688 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00.
33893122
drukuj ogłoszenie