Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem pod sygn. akt I Ns 588/18 postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Łuczaku

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33892589
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
"Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 588/18 toczy się postępowanie z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z udziałem Małgorzaty Łuczak, Aleksandry Łuczak i Kamila Łuczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Łuczaku, synu Tadeusza i Henryki, urodzonym 18 kwietnia 1962 roku w Kutnie, zmarłym 19 czerwca 2017 r. w miejscowości Podczachy, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Podczachy, gm. Kutno. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."
33892589
drukuj ogłoszenie