Ogłoszenie

Starosta Powiatu Płońskiego zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym połozonej w obrębie Kraszewo Gaczułty gm. Raciąż

mazowieckie, Kraszewo gaczułty

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33893295
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOŃSKI-STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

SzczegółyGG.6821.15.2019
OGŁOSZENIE

STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO
Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204), zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kraszewo Gaczułty, gm. Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem działki: 112 o pow. 35,2900 ha w celu realizacji celu publicznego polegającego na budowie zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnicy.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, pok. 206 w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
33893295
drukuj ogłoszenie