Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie o sygn. akt I Ns 685/18 toczy się postępowanie z wniosku Ludmiły Dulskiej o stwierdzenie nabycia spadku

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33893357
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie sygn. akt I Ns 685/18 toczy się postępowanie z wniosku Ludmiły Dulskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Wojciechu Dulskim, s. Romana i Czesławy, zmarłym w dniu 18 maja 2018 roku w Lublinie jako żonaty, ostatnio stale zamieszkałym w Charlężu Kolonii, urodzonym w dniu 23 listopada 1977 roku w Lublinie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33893357
drukuj ogłoszenie