Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi II Wydział Cwyilny zawiadmia, iż w sprawie o sygn. akt II Ns 1617/16 toczy się postępowanie z wniosku Marka Pietrzaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziąłu wysokości 6/10 w prawie własności nieruchomości

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33893365
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KANCELARIA ADWOKACKA ŁAZOWSKI WOLSCHENDORF SP. PARTNERSKA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt II Ns 1617/16 toczy się postępowanie z wniosku Marka Pietrzaka, Marii Fedorico-Pietrzak z udziałem Lucyny Jabłońskiej, Ireneusza Szymczyka, Jolanty Bożeny Czajki, Alicji Maciejczyk, Ryszarda Kraszewskiego, Kamili Bergolc, Patrycji Otto, Marii Ewy Panek, Janusza Błaszczyka, Jadwigi Błaszczyk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości 6/10 (sześć dziesiątych) części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rolniczej 56-56A, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00139878/2. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości - w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33893365
drukuj ogłoszenie