Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dła Łodzi - Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt II Ns 1146/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie 1/2 udziału w nieruchomości położonej przy ul. Trybunalskiej 9b w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33893485
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt II Ns 1146/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie 1/2 (jednej drugiej) udziału w nieruchomości położonej przy ul. Trybunalskiej 9b w Łodzi, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 21/1, w obrębie G - 27, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą o numerze LD1M/00035006/0. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo (własności) przedmiotowej nieruchomości - w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33893485
drukuj ogłoszenie