Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myszkowie
toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia 1/16 prawa własności nieruchomości położonej w Jastrzębiu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156055
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Myszkowie w sprawie o sygn. akt INs 756/18 toczy się postępowanie
z wniosku Dariusza Szczypińskiego o stwierdzenie w drodze zasiedzenia nabycia 1/16 prawa własności nieruchomości położonej w Jastrzębiu gmina Poraj, stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 572/2 i powierzchni 0,0634 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi zbiór dokumentów o numerze ZD 10101. Posiadaczami opisanej nieruchomości są Dariusz Szczypiński
i Bronisław Szczypiński. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Myszkowie i wykazali prawo własności nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

drukuj ogłoszenie