Ogłoszenie

Informacja firmy Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, o unieważnieniu natępujących druków ścisłego zarachowania

mazowieckie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33893942
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O.

SzczegółyBalcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce (dawniej: "BTA Insurance Company" SE Spółka europejska Oddział w Polsce) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP: 108-00-16-534, REGON: 147065333, unieważnia następujące druki ścisłego zarachowania:
PL/UG49
0439413, 0557074, 0522838, 0541072, 0576920, 0525209, 0528106, 0528100, 0468373, 0468375, 0396204, 0475873, 0530298, 0530297, 0516661, 0516662, 0516663, 0516664, 0516665, 0516666, 0516667, 0516668, 0516669, 0516670, 0581058, 0407891, 0407893, 0407894, 0407895, 0407896, 0407897, 0407898, 0407899, 0407900, 0407901, 0407902, 0407903, 0407904, 0407905, 0407906, 0407907, 0407908, 0407909, 0407910, 0407911, 0407912, 0407913, 0407914, 0407915, 0407916, 0407917, 0407918, 0407919, 0407920, 0407921, 0407922, 0407923, 0407924, 0407925, 0407926, 0407927, 0407928, 0407929, 0407930, 0407931, 0407932, 0407933, 0407934, 0407935, 0407936, 0407937, 0407938, 0407939, 0407940, 0516731, 0433778, 0516728, 0516729, 0627911, 0338893, 0338894, 0338895, 0338896, 0338897, 0397843, 0338880, 0226194, 0338899, 0561407, 0589821, 0589822, 0589823, 0289828, 0374412, 0551503, 0347878, 0396009, 0352552, 0352553, 0352554, 0352555, 0352556, 0352557, 0352558, 0352559, 0352560, 0433537, 0475750, 0158328, 0207644, 0207645, 0218667, 0357712, 0458547, 0458548, 0458549, 0458550, 0458551, 0583404, 0583405, 0583406, 0583407, 0583408, 0583409, 0586501, 0586502, 0586503, 0534151, 0583552, 0583553, 0583554, 0583555
PL/49
0017842, 0017845, 0026038, 0026794
PL-BR
097366, 097367, 097368, 097369, 097370, 097371, 097372, 097373, 097374, 097375, 097376, 097377, 097378, 097379, 097380, 103811, 103812, 103813
PL-GPD
0000211
PLK
0033660, 0049001, 0040114, 0049062
PL-KR
012716
PL-OCK
0032506
PL-ZK
0034345, 0034346, 0034347, 0034348, 0029559, 0012842, 0026383, 0026384, 0026385, 0030381, 0032816, 0032820, 0041428, 0041589, 0044289
Balcia Insurance SE oświadcza ponadto, że nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z użyciem wyżej wymienionych druków, począwszy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
33893942
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: