Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Mysłowicach wzywa spadkobierców Andrzeja Wywioł

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156059
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny, informuje, iż pod sygnaturą I Ns 10/18 toczy się w tutejszym Sądzie z wniosku Gminy Mysłowice - Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mysłowicach postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Wywioł synu Franciszka, zmarłym w dniu 5 lipca 2017 roku w Mysłowicach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Mysłowicach. Skład spadku nie jest znany.

Wzywa się spadkobierców Andrzeja Wywioł, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie