Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 742/18 z wniosku Natalii Skiba o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Jacku Gęca

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33894112
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 742/18 z wniosku Natalii Skiba o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Jacku Gęca synu Henryka i Zofii zmarłym w dniu 13 listopada 2018 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie. Sąd wzywa, aby spadkobiercy Krzysztofa Jacka Gęcy oraz wszyscy zainteresowani w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33894112
drukuj ogłoszenie