Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postęowanie w sprawie sygn. akt I Ns 406/18 z wniosku Marty Mirosławy Lazo o stwierdzenie nabycia spadku

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33894223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 406/18 z wniosku Marty Mirosławy Lazo o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Frąckiewiczu, synu Aleksandra i Eugenii z domu Matejkowskiej, zmarłym 9 sierpnia 2010 r. w Łomży, ostatnio stale zamieszkałym w Łomży. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33894223
drukuj ogłoszenie