Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Wolwarku gmina Szubin

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33894571
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Szubinie w sprawie zarejestrowanej pod sygn. I Ns. 315/18 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny i Andrzeja Kachel o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Wolwarku, gmina Szubin, stanowiącej działkę nr 31 o powierzchni 0,0500 ha, tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadził dawne księgi wieczyste Kw nr Wolwark tom III k. 76, gdzie wpisanym właścicielem był Walenty Konwiński, i księgę wieczystą Kw nr Wolwark tom III k. 77, gdzie wpisanymi właścicielami byli Walenty Konwiński i Maria Konwińska do połowy.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości.
Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33894571
drukuj ogłoszenie