Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie z wniosku Aliny Idec o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Motyczu Poduchownym oraz w Gorzycach.

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33894193
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie z wniosku Aliny Idec o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonych w: Motyczu Poduchownym, oznaczonej jako działka ewid. 543 o pow. 0,2616 ha; prawa własności nieruchomości położonej w Gorzycach oznaczonej jako działka ewid. nr 95 o pow. 0,3586 ha, nr 138 o pow. 0,8183 ha, nr 140 o pow. 0,0898 ha oraz prawa własności nieruchomości położonych we Wrzawach oznaczonych nr ewid. 1549 o pow. 0,3700 ha, nr 1551 o pow. 0,2400 ha, nr 1606 o pow. 0,2400 ha, wzywa wszystkich zainteresowanych, by w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu.
33894193
drukuj ogłoszenie