Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawe I Ns 416/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Pańśtwa - Starosty Ciechanowskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33895074
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 416/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Ciechanowskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest niezabudowana nieruchomość położona w Glinojecku, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej 140203_4 Glinojeck - m obręb 0001 Obręb 1 numerem 1171 o powierzchni 0,0824 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33895074
drukuj ogłoszenie