Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Mysłowicach informuje o sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Mysłowicach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156082
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 347/18 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie z wniosku Beaty Kaszycy (Kaszyca) w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 81, na działkach o numerach 306/93 o powierzchni 0,1000 ha i 307/93 o powierzchni 1,1760 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr XIV-541.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

drukuj ogłoszenie