Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu toczy się postępowanie w sprawie I NS 630/18 z wniosku Anny Krawczyk o stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej w Skopowie gmina Krzywica.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33895202
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemysl
Ulica
Mickiweicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 630/18 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Anny Krawczyk o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Skopowie, gmina Krzywcza, oznaczonych jako działki numer 792 o powierzchni 0,22 ha, numer 798 o powierzchni 0,39 ha, numer 1130 o powierzchni 0,59 ha.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione przez wnioskodawcę.
33895202
drukuj ogłoszenie