Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 431/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Ciechanowskiego o stwierdzenie nabycia własności neiruchomości przez zasiedzenie

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33897441
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 431/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Ciechanowskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomość położona w Ciechanowie, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej 140201_1 Ciechanów - m obręb 0030 Podzamcze numerem 1418 o powierzchni 0,2750 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33897441
drukuj ogłoszenie