Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonwym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie I NS 68/18 z wniosku Zofii Wszędybył i innych o stwierdzenie nabycia spadku.

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33897464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie do sygn. I Ns 68/18 z wniosku Zofii Wszędybył z udziałem Stanisława Siekierskiego, Kazimierza Siekierskiego, Adama Siekierskiego, Mariana Siekierskiego, Stanisława Siekierskiego, Grzegorza Siekierskiego, Adama Siekierskiego, Mariana Steczeń, Władysławy Lipskiej, Krystyny Rajczewskiej, Emilii Siekierskiej, Zdzisławy Głowniak, Zofii Figurskiej, Tadeusza Zysk, Romana Zysk-Leśniak, Adama Zysk, Danuty Buczek, Andrzeja Steczeń, Danuty Świątek, Józefy Doktor, Barbary Pisarskiej, Lucyny Janickiej, Marii Anioł, Władysławy Siekierskiej, Aliny Grażyny Jagieła, Marii Hyli, Zofii Płuciennik, Barbary Zysk, Stanisławy Czuby, Grażyny Krawczyk, Emilii Zysk, Małgorzaty Zysk, Heleny Legendziewicz, Bronisławy Steczeń, Elżbiety Rajcy, Krystyny Kaczmarczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Siekierskim, zmarłym w dniu 20 maja 1983 roku w Rudnikach i tam ostatnio stale zamieszkałym, oraz po Helenie Samborskiej, zmarłej w dniu 28 października 1993 roku w Rudnikach i tam ostatnio stale zamieszkałej.
Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa (spadkobierców), aby w terminie trzech miesięcy - licząc od daty opublikowania ogłoszenia - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w niniejszym postępowaniu.
33897464
drukuj ogłoszenie