Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt II Ns 232/18 z wniosku Syndyka Masy Upadłości SKO-K w Wołominie z udziałem Gminy Lublin, małoletniej Aleksandry Słowińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Słowińskim wzywa aby spadkobiercy Grzegorza Słowińskiego, zmarłego w dniu 27 grudnia 2012r. w Lublinie, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33897527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt II Ns 232/18 z wniosku Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie z udziałem Gminy Lublin, małoletniej Aleksandry Słowińskiej reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego Martę Słowińską, Wiesławy Słowińskiej i Małgorzaty Słowińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Słowińskim wzywa, aby spadkobiercy Grzegorza Słowińskiego, zmarłego w dniu 27 grudnia 2012 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałego w Lublinie, syna Alfreda i Wiesławy z domu Wyrwisz, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33897527
drukuj ogłoszenie