Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I wydział Cywilny, informuje, że toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Czekajskiej i innych o zasiedzenie nieruchomości.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33897416
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ II KARNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny, informuje, że pod sygnaturą I Ns 1173/17/N toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Czekajskiej i Justyny Czekajskiej przy uczestnictwie Stanisława Wojtaszkiewicza, Antoniego Wojtaszkiewicza, Janusza Jarosza, Anny Gudowskiej-Nitka, Jacka Gudowskiego, Wacława Gudowskiego, Artura Gudowskiego, Marii Knapczyk, Krzysztofa Jarosza, Jadwigi Popieluch, Zbigniewa Gudowskiego i Bogumiły Wojtasiewicz o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1438 o pow. 0,3299 ha, położonej w Proszowicach, obręb Proszowice, jednostka ewidencyjna Proszowice - miastko, które nie ma urządzonej księgi wieczystej. Nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu wnioskodawczyń Grażyny Czekajskiej i Justyny Czekajskiej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33897416
drukuj ogłoszenie