Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Stanisława Suder zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 684/18 o zasiedzenie nieruchomości położonej w Bęczarce

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33897688
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Stanisława Suder zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 684/18 o zasiedzenie nieruchomości położonej w Bęczarce i oznaczonej jako dz. 1815 odp. pgr. 322/8 obj. Lwh 40 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Ludwiki z Leśniaków Ciaputowej, Wincentego Miętki, s. Andrzeja, Marii z Leśniaków Miętkowej, Anny z Gędźbów Ciaputowej, Karoliny z Ciaputów Krężołkowej, Julii Ciaputa, c. Franciszka, Rozalii Ciaputa, c. Franciszka, Adama Ciaputy, s. Franciszka.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wymienionych w Lwh 40, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33897688
drukuj ogłoszenie