Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt VI Ns 80/18/S z wniosku Barbary Wiśnickiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Iwanowice Dworskie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33897705
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółySygn. akt VI Ns 80/18/S
OGŁOSZENIE
"Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt VI Ns 80/18/S z wniosku Barbary Wiśnickiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice, znajdującej się w posiadaniu Barbary Wiśnickiej, dla której nie została założona księga wieczysta, a w skład której wchodzą działka nr 342 o pow. 0,1957 ha, działka nr 163 o pow. 0,0211 ha, działka nr 164 o pow. 0,0273 oraz działka nr 343 o pow. 0,786 ha.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali przysługujące im prawo własności tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione."
33897705
drukuj ogłoszenie