Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 380/17 z wniosku Skarbu Pańśtwa - Nadleśnictwa Puławy o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości - działki gruntu leśnego oznaczonej obecnie 529/1

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33898055
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 380/17 z wniosku Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Puławy z udziałem Gminy Janowiec, Władysława Figury, Edwarda Tarłowskiego i innych o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości - działki gruntu leśnego oznaczonej obecnie nr. 529/1 (poprzednie nr. 529 i 528) o pow. 17,37 ha położonej w Brześcach, gmina Janowiec. Wzywa się pierwotnych właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia lub ich następców prawnych, jak również wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszeń zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do nieruchomości. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności ww. nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33898055
drukuj ogłoszenie