Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Ochotnicy Dolnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33898067
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 46/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Jagieła i Zofii Jagieła o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Ochotnicy Dolnej, oznaczonej jako dz. ewid. 7697 o powierzchni 0,0158 ha (powstałej z p.gr.l.kat. 7697 z lwh 733).
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza Antoniego Nogawkę (Nogawka) i Rozalię Nogawkę (Nogawka) bądź następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i udowodniły swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33898067
drukuj ogłoszenie