Ogłoszenie

Nabór wniosków na podnoszenie kompetencji (służących uzyskaniu kwalifikacji zawodowych) oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy ich zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33898582
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków
Na podnoszenie kompetencji (służących uzyskaniu kwalifikacji zawodowych) oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy ich zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem.
Działanie:
Oś priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - tryb konkursowy
Nabór nr RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19.
Dla kogo?
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Na co?
W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego:
a) Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.);
b) Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny.
Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt z każdego z 6 podregionów:
Podregionu kaliskiego,
Podregionu konińskiego,
Podregionu leszczyńskiego,
Podregionu pilskiego,
Podregionu poznańskiego,
Podregionu miasta Poznań.
Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.
Kiedy?
Nabór od 29 kwietnia 2019 r. od godziny 00.00 do 24 maja 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
33898582
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: