Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu toczy się postępowanie w sprawie I NS 514/18 z wniosku Piotra Jabłońskiego o stwierdzenie nabycia spadku.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899084
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny zawiadamia, że pod sygn. akt I Ns 514/18 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Jabłońskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Urban, z zawodu rehabilitant, zmarłym w dniu 19.06.2018 r., w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałym w Przemyślu, pow. przemyski, woj. podkarpackie.
W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Przemyślu i Mielnowie k. Krasiczyna.
Zmarły ustanowił testament ustny w dniu 10 marca 2018 roku.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności dzieci spadkodawcy i ich dzieci, rodzeństwo, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu (postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku).
33899084
drukuj ogłoszenie