Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899282
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
Związku Jaszczurczego 14A

SzczegółyPrezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
I Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium
powinni spełniać następujące kryteria:
a) posiadanie wyższego wykształcenia;
b) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw publicznych;
c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
II Oferty kandydatów powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) kwestionariusz osobowy;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
d) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje
zawodowe.
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ELBLĄGU, pod adresem:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14A, 82-300 Elbląg.
Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
33899282
drukuj ogłoszenie