Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ wszczęto postępowanie
z wniosku Ewy Krawczyk o uznanie za zmarłego Bolesława Ignacego Krawczyka

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156156
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym pod sygn. akt II Ns 241/18 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Ewy Krawczyk o uznanie za zmarłego Bolesława Ignacego Krawczyka, syna Mieczysława i Janiny z domu Sieraczyńskiej, urodzonego
w dniu 4 grudnia 1949 r. w miejscowości Przewłoka, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie
przy ul. PI. J. Hallera 9/129. Bolesław Ignacy Krawczyk w chwili zaginięcia miał 54 lata. Ostatnio
był widziany na początku 2003 roku na terenie ogródków działkowych w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ. Sąd wzywa Bolesława Ignacego Krawczyka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji
o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi."

 

 

drukuj ogłoszenie