Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia
własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej
w miejscowości Wola Piekarska

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156158
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Turku w Wydziale I Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 216/18
toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Grubskiego, Renaty Grubskiej przy udziale
Agnieszki Grubskiej, Anny Graczyk, Marka Sekury, Piotra Sekury, Krzysztofa Sekury o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Piekarska, gmina Dobra, o powierzchni 1,3000 ha, oznaczonej numerem geodezyjnym 358/1 i 358/2,
dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione, bądź ich następców prawnych, aby w ciągu 3 miesięcy
od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się
do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie