Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Piasecznie toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Piasecznie ul. Dworska 19.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899401
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 335/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia przez Michała Sztyk własności nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 115, obręb 74 m. Piaseczno, o powierzchni 0,1219 ha, położonej w Piasecznie przy ul. Dworskiej 19, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno. Wnioskodawca twierdzi, że posiada nieruchomość przez okres wymagany do nabycia jej własności w drodze zasiedzenia.
Wzywa się właścicieli powyższej nieruchomości, by w terminie trzech miesięcy od dnia 13 marca 2019 r. zgłosili się i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33899401
drukuj ogłoszenie