Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie toczy się postępowanie o nabycie spadku przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Latchorzewie.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899421
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 624/11 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Wasiaka o dział spadku po Rochu Wasiak i Feliksie Wasiak, którego przedmiotem jest także stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1/2, o powierzchni 3,52 ha, położoną w Latchorzewie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.
33899421
drukuj ogłoszenie