Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Opolu toczy się postępowanie o nabycie spadku po Ryszardzie Czarneckim

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899448
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-368 Opole
Ulica
Ozimska 60A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ IX CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny, ul. Ozimska 60 A, 45-368 Opole, w sprawie pod sygn. akt IX Ns 332/18 z wniosku Seweryna Golębskiego z udziałem Eleonory Czarneckiej, Justyny Czarneckiej, Julii Czarneckiej i Jagody Czarneckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Czarneckim, synu Tadeusza i Emilii z d. Gergelewicz, zmarłego 2.10.2016 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałego w Opolu, wzywa ustawowych spadkobierców zmarłego, by w terminie 3 miesięcy licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia zgłosili swój udział w postępowaniu i udowodnili swoje uprawnienia do spadku po zmarłym, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w orzeczeniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33899448
drukuj ogłoszenie