Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Opolu toczy się postępowanie o nabycie spadku po Dorocie Wieszolek.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899452
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-368 Opole
Ulica
Ozimska 60A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ IX CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny, ul. Ozimska 60 A, 45-368 Opole w sprawie pod sygn. akt IX Ns 543/18 z wniosku Jolanty Wieschollek o stwierdzenie nabycia spadku po Dorocie Wieszolek zmarłej dnia 14.06.2006 r. w Nysie, ostatnio zamieszkałej w Ozimku oraz Sebastianie Wieszolek, zmarłym dnia 19.09.2007 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu, wzywa ustawowych spadkobierców obojga zmarłych, by w terminie 3 miesięcy licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia zgłosili swój udział w postępowaniu i udowodnili swoje uprawnienia do spadku po zmarłym, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w orzeczeniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33899452
drukuj ogłoszenie