Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 868/18 wydał postanowienie zezwalajace wnioskodawcy: Skarbowi Państwa -Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu kwoty 8.829,00zł z tytułu odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899462
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 868/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.829,00 zł (osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie 0006 Wrzawy, gmina Gorzyce, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 64/6 o pow. 0,0992 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.09.2018 r. znak: N-lll.7570.1.265.2018. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 11.10.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33899462
drukuj ogłoszenie